329-Renovace náramkových hodinek OMEGA Genéve.

Hodinky jsou osazeny strojkem Omega cal. 565.  Majitel přinesl hodinky s tím. že je smířen s pravděpodobnou neopravitelností. Hodinky byly ve velmi špatném stavu, strojek po vniknutí vody do vnitřku byl zanesen směsí vody a olejovité kapaliny, na ocelových  částech byla koroze, soukolí se vůbec netočilo, s ručkami nebylo možné pohnout, sklíčko bylo poškozené. Při demontáži  se zjistilo, že je také ohnuté raménko kotvy. Jednalo se tedy spíše o záchranu hodinek než o běžnou opravu. 
Při renovaci byla provedena úplná demontáž, vyčištění všech součástí, vyleštění ocelových dílů, které bylo možné použít, výměna některých zničených dílů natahovacího mechanizmu, demontáž pérovníku, ošetření hnacího pera, oprava zdeformované kotvy a seřízení odpadních vůlí na obou paletách, úprava pozic kamenných ložisek mezilehlého kola vč. seřízení axiální vůle a úpravy záběru soukolí. Nakonec zpětná montáž, vyčištění ciferníku, nasazení nového sklíčka  a kompletace hodinek. 
 

Před renovací

Strojek po otevření 

Nad otevřeným strojkem se hned
začala srážet voda

Převodovka samonátahu zalepená směsí oleje a vody

Demontáž soukolí 

Pohled na datový mechanizmus před demontáží

Korozí napadené ocelové části datového mechanizmu 
 

Zkorodované součásti natahovacího mechanizmu 

Rozebrané hodinky 

Odstrojená a vyčištěná základna stroje 

Montáž hlavního soukolí 

Montáž převodovky samonátahu 

Montáž datového mechanizmu 

Smontovaný jdoucí strojek 

Zkompletované hodinky po renovaci 
 

Po seřízení byly naměřeny následující  denní odchylky v různých polohách:

ciferníkem nahoru + 4 s/den, ciferníkem dolů +6 s/den, korunkou nahoru +7 s/den, korunkou dolů +1 s/den, korunkou vpravo -6 s/den, korunkou vlevo -5 s/den. Průměrná denní odchylka při dynamickém testu byla +2 s/den.