Tato stránka je věnována doplňujícím informacím, které se týkají oprav.

 

Jde o tyto okruhy informací:

- Provádění oprav velkých hodin (stolních, krbových,  nástěnných, podlahových atd.)

- Provádění oprav a restaurování hodinových skříní a korpusů

- Provádění oprav náramkových a kapesních hodinek   

- Tvorba cen oprav

- Termíny provádění  oprav

- Záruky