Provádění oprav tzv. velkých hodin tj. stolních, krbových, nástěnných pérových i závažových, podlahových

Způsob opravy se stanoví podle aktuálního technického stavu hodinového stroje.

Mechanické hodiny mívají obvykle dlouhou životnost po řadu desítek let. Zvláště kvalitní výrobky spolehlivě fungují mnoho desetiletí až stovky let za předpokladu, že je na nich prováděna pravidelná údržba.      

Běžná cyklicky prováděná odborná údržba, obvykle jedenkrát za 5 až 10 let (podle podmínek v jakých jsou hodiny umístěny),  je předpokladem pro bezporuchový chod a je ochranou před  zrychleným opotřebováním funkčních součástí hodinového stroje. 

Běžná údržba zahrnuje úplnou demontáž stroje, kontrolu opotřebení a případnou opravu především vůlí otočných uložení, dokonalé vyčištění všech součástí, montáž, namazání ložisek, palet kotvy a kluzných uložení, opětnou montáž a seřízení chodu jícího stroje i  bicího nebo dalšího přídavného mechanizmu.

Jsou-li hodiny chráněny proti prachu a jiným nečistotám,  fungují další léta bez problémů.

Znečištěný a zaolejovaný stroj

Vyčištěný stroj

Časté poruchy a jejich opravy:

Poruchy hnacího mechanizmu :

Oprava utrženého nebo prasklého hnací pera, vylomených zubů pérovníku nebo hnacího kola, utrženého lanka závěsu závaží. Porucha funkce rohatky se západkou natahovacího mechanizmu může vést k vážnému poškození soukolí.

Ohnuté zuby pérovníku

Vylomené zuby pérovníku

Utržené hnací pero

 

 Vylomený zub

 

 Náhrada vylomeného zubu

 

 Nový zub téhož pérovníku

Poruchy soukolí:

Často se vyskytuje velká vůle čepů v ložiscích a ovalita ložiskových otvorů, opotřebované zuby nebo cévky pastorků v důsledku chodu znečištěného stroje a s nedostatkem maziva v ložiscích.  


Vydřený ložiskový otvor 

Ložisko po opravě výplní 

   

Ohnutá hřídelka, ohnutý či ulomený čepy hřídelky, opotřebované či vylomené nebo ohnuté zuby ozubených kol. Házivost ozubených kol. K takovým poruchám dojde např. při pádu hodin na zem, nebo při poruše natahovacího mechanizmu. Naprostou většinu uvedených závad lze  opravit.

Opotřebované ozubení

 

 

Opotřebovaný cévkový pastorek větrníku

 

Opotřebovaný cévkový pastorek mezilehlého kola

Opravené cévkové pastorky

Poruchy krokového mechanizmu: nesouosos chodu, opotřebovaná či poškozená kotva, nesprávné nastavení kotvy vůči krokovému kolu, změněná geometrie kotvy, poškozené krokové kolo, ulomený čep hřídele kotvy nebo krokového kola.  K takovým poruchám dochází většinou neodborným zásahem do hodinového stroje nebo neopatrným zacházením.

U kyvadlových hodin doporučuji před přenášenín nebo převozem hodin vyjmout kyvadlo. Předejde se tím zbytečnému poškození kotvy nebo krokového kola. 

Porucha ocsilátoru – tj. kyvadla nebo setrvačky.

Utržený závěs kyvadla,  nesprávné zavěšení kyvadla nebo deformace kyvadlové tyče.  Poruch setrvačkových oscilátorů je celá řada. Nejčastější jsou ulomené nebo jinak poškozené čepy hřídele setrvačky, závady vlásku, nebo chybné nastavení kotvy vůči setrvačce. Nedostatky v mazání ložisek.

Jiné poruchy funkčních součástí, poškození vzhledových prvků, chybějící součástky nebo části hodinového stroje.    

Častým případem bývají poškozené ciferníky, kyvadla, závaží, ručky. U hodin, které nebyly delší dobu v provozu, nebo byly nalezeny po řadě let, často chybějí některé součásti.

Velkou většinu potřebných funkčních součástí lze vyrobit či zrenovovat a hodiny opět zkompletovat.

Zvláštní kapitolou jsou důsledky neodborného zásahu nebo snahy o přimazání hodinového stroje. Ale i tyto případy lze napravit.