Provádění oprav náramkových a kapesních hodinek

  • běžné opravy 

  • celková standardní údržba – čištění, mazání , seřízení

  • čištění a drobné opravy pouzder

  • speciální  opravy,  výroba některých dílů

  • řemínky a tahy

  • sklíčka 

  • seřízení hodinek na časovém komparátoru

Běžné opravy  tj. odstranění závady.
Hodinky jsou v dobrém stavu, ale přesto nejdou nebo se zastavují. Příčin může být celá řada. Nejčastějšími příčinami jsou nesprávně usazené ručky,  nesprávně fungující datový mechanizmus, nesprávně fungující  natahování či řízení ruček. Dále to může být uvolněná součástka zapadená do hodinového strojku, slepený  nebo zmagnetizovaný vlásek nebo jiná drobnější závada. Občas bývá uvolněná korunka nebo ulomená natahovací hřídel. Takové závady lze poměrně dobře odstranit bez celkové demontáže za předpokladu, že hodinkový stroj je zcela čistý a správně namazán tj. prošel v nedávné době celkovou údržbou.    
Celková údržba:
U mechanických hodinek je potřeba provést po určité době celkové vyčištění a namazání strojku. Životnost kvalitních mechanických hodinek bývá velmi dlouhá. Je to dáno použitím kvalitních materiálů a také konstrukcí. Otočná uložení ocelových hřídelí v kamenových ložiscích (syntetický safír, rubín atd.) jsou zárukou minimálního opotřebení. Důvodem nutnosti občasného kompletního vyčištění bývá spíš postupně se snižující kvalita mazacího oleje v ložiskách, ale ještě častěji vniknutí nečistot z vnějšku. Moderní konstrukce mechanických hodinek s dobrým utěsněním snižuje možnost vnikání nečistot do vnitřku hodinek. U starších typů hodinek je možnost vnikání nečistot vyšší. Přesto i tyto hodinky mohou při správné údržbě fungovat mnoho let.
Celková údržba zahrnuje kompletní demontáž, dokonalé vyčištění všech součástí vč. pláště, kontrolu a odstranění případných poškození, montáž, odborně provedené namazání kvalitními hodinářskými  mazacími přípravky a seřízení chodu. U hodinek s utěsněným pláštěm se provádí přetěsnění a kontrola těsnosti.   

Rozebrané hodinky

Čištění a opravy pouzder.
Provádím čištění pouzder v čistící chemické lázni  a ultrazvukové čističce.  U pouzder bez povlaků, kde to materiál pouzdra umožňuje,  provádím přeleštění  pouzdra.  Ve speciálních případech u zvlášť cenných kousků  je možné objednat kompletní renovaci pouzdra vč. pokovení (zlacení, chromování) u specializované firmy.
Opravy větších závad.
Stržené hnací pero, zalomený šroub, porucha uložení setrvačky, poškození ozubených převodů, pád hodinek na zem, vniknutí vody do strojku, to jsou již vážnější závady.  Za předpokladu, že jsou k dispozici potřebné náhradní díly, lze opravu provést. V některých případech je možné potřebnou součástku i vyrobit. Mezi náročnější opravy také patří vyvažování  a rovnání setrvačky, rovnání nebo úprava křivky vlásku, výměna kamenových ložisek, oprava kotvy atp.    
Řemínky a kovové tahy:
Běžným úkonem je výměna řemínku,  vyčištění a úprava kovového tahu.
Výměna sklíček:
V případě plastových sklíček je možné provést opravu ihned (je-li potřebný rozměr k dispozici), nebo po dodání objednaného sklíčka. 
Minerální sklíčka je třeba většinou objednávat.

 

Velmi důležitou součástí opravy je kontrola funkce a seřízení přesnosti chodu. Přesné seřízení provádím na cejchovaném časovém komparátoru ELMA, kde lze provést statický test v různých polohách hodinek a test VARIO, při němž se zjišťuje průměrná hodnota časové odchylky načtená z různých poloh po určitou dobu chodu. Při testu se měří nejen časová odchylka v sec./den, ale také souosost chodu, amplituda setrvačky a frekvence.  

Měření na časovém komparátoru.  

I staré Primky mohou jít velmi přesně, jsou-li dobře udělány.

 

Po opravě a seřízení vyhotovím celkovou zprávu o opravě či renovaci, která obsahuje také protokol z měření na časovém komparátoru.