Tvorba cen oprav

Stanovení ceny je individuální podle rozsahu a náročnosti opravy či renovace.
Cena za práci se stanoví podle času obvykle potřebného k základnímu rozsahu opravy,  cena za individuální výrobu náhradního dílu a cena za materiál tj. nakupované  náhradní díly, spotřební materiál na čištění, mazání, skla, řemínky, u renovací hodinových skříní chemické prostředky, mořidla, laky, další potřebné pomůcky, které se při opravě spotřebovávají.

 

Ceny v mém hodinářství jsou vzhledem k nízkým režijním nákladům  velmi příznivé.