138-Oprava starožitných ročních hodin G.B. s torzním oscilátorem (vyrobeny kolem roku 1900)

Stav před opravou. Nejdoucí hodiny s utrženou torzní pružinou.

Montáž strojku do korpusu.

 

 

Montáž vyčištěného strojku.

Pohled do vyčištěného strojku.

Stav po opravě. Po mnoha letech hodiny opět jdou.