250-renovace resp.záchrana třízávažových pendlovek Habdkrant  (Wídeň) se čtvrťovým bitím z let 1900-1910

Hodiny v originální dřevěné skříni jsou osazeny strojem s Grahamovym krokem s dlouhoramennou kotvou. Bicí mechanizmy se stupnicemi a početníky odbíjejí každou čtvrthodinu počet čtvrtí a současně i počet již dosažených hodin (tzv. opakovací bití).   Doba chodu po plném natažení je 8 dnů. 

Majitel získal hodiny jako dědictví v rozebraném stavu. Hodinová skříň byla dosti poškozena červotočem, takže při rekonstrukci bylo třeba nahradit  některé části.

Hodinovou skříň přivezl majitel v kusech

Dýhování hlavic sloupků 

 

Dýhování dvířek 

Opravený korpus

Opravená spodní část skříně

Skříň po prvních vrstvách šelaku 

Demontáž stroje 

 

Silně zněčištěné soukolí stroje

Vyčištěné součásti rozebraného stroje 

Montáž stroje

Zkouška funkce smontovaného stroje 

Zrenovovaný ciferník 

 

Celkový pohled na zrenovované hodiny