Rekonstrukce unikátních závažových hodin s ročním chodem na jeden nátah.

Hodiny zhotovila hodinářská firma Fr. Beránek a syn z Prostějova roku 1907 na objednávku Městské záložny v Prostějově. Hodiny jsou součástí restaurovaného interiéru Pernštejnského zámku v Prostějově.  

Nálezový stav - neúplný stroj bez hnací části, utržené a poškozené kyvadlo, chybějící ručky a některé další drobné součásti. Silně poškozená hodinová skříň.

Pohled na rozebraný a vyčištěný stroj. Součástí opravy byla i výroba chybějících částí hodinového stroje, např. závaží, kladky, závěs kyvadla, konstrukční úprava kompenzačního sekundového kyvadla, výroba ruček a  jejich přesné vyvážení a pod.
Precizní slícování čepů a ložisek a pečlivé seřízení nastavení kotvy vůči krokovému kolu bylo nezbytnou podmínkou pro spolehlivý chod. Zajímavostí je např. vymezení axiální vůle hřídelí hlavního soukolí pomocí krycích rubínových kamenů.
Hodinový stroj jde s týdení odchylkou 3 až 5 sekund při stabilních teplotních podmínkách, což je na mechanické hodiny tohoto typu jistě pozoruhodný výkon.

Pohled na klasický ciferník se sekundovou ručkou

Pohled na hnací soukolí se dvěma závažovými bubínky a dvěma hnacími koly. Natahovací ústrojí je vybaveno dvojitým západkovým kolem a pružinou pro udržení záběru hnacího soukolí při natahování.
Hnací soukolí se dvěma paralelními hnacími koly, dvěma přísadními koly a minutovým pastorkem vytváří převod do rychla s celkovým poměrem 1:672. Parametry hnacího soukolí jsou určující pro dobu chodu stroje při zdvihu závaží na dráze, kterou jim umožňuje konstrukce hodinové skříně.
Délka zdvihu závaží u těchto hodin umožňuje dobu chodu 400 dnů na jeden nátah.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Konečný stav po namontování stroje do zrestaurovaného interiéru. Restaurování

interiéru vč. hodinové skříně provedl profesionální restaurátor  P. Janda. 

Historicky cenný originálně řešený interiér byl vyroben podle návrhu významného

českého architekta J.Kotěry v roce 1905.