393-restaurování sloupkových hodin z 2.pol.19.stol 

Stránka je v přípravě

Ukázka kompletního zrestaurování starožitných sloupkových hodin z 2. pol. 19. století . 
Hodiny byly před opravou v dosti dezolátním stavu, nefunkční hodinový stroj, dřevěné části korpusu byly silně napadeny červotočem, chyběl jeden z šesti alabastrových sloupků, řada detailů z korpusu buď chyběla nebo byla silně poškozena. 
Kromě opravy samotného hodinového stroje bylo potřeba provést úplné zrestaurování dřevěného korpusu, vyrobit a doplnit chybějící dřevěné prvky, zacelit otvory po červotoči ,  provést ošetření dřeva proti houbám a dřevokaznému hmyzu, odstranit původní laky a nátěry, nově dřevo namořit a nanést nový šelak. Také byla provedena obnova výzdoby na spodní desce a doplnění chybějících zrcadel.  Figury orla a dvou pávů umístěných po stranách byly opraveny a pokryty plátkovým zlatem.  Všechny mosazné prvky byly vyčištěny a vráceny na původní místa.  Důležitou součástí obnovy byla kompletace sady alabastrových sloupků. Nakonec byly vyrobeny dva nové největší sloupky vč. chybějících mosazných patic a jedné hlavice hlavice. Restaurování si vyžádalo spolupráci třech řemeslníků: hodináře, restaurátora dřeva a rytce. 
Opravu hodin, renovaci  kovových dílů  a celkovou kompletci provedl hodinář Radomír Uher,  restaurování dřevěných částí a zlacení provedl restaurátor dřeva Petr Oliva a ryteckou práci Petr Šebestík. 
Stav hodin před restaurováním: 


 

 

 

 

 

 

 

 
Zrestaurované části:

Smontovaný čtvrťový stroj 

Nové alabastrové sloupky

Opravená pozlacená figura orla
 

Obnovené zdobení spodní desky

Detail střední části 
 

Detail spodní části 

Detail hlavice sloupku a mosazných ozdob
 

Střední část
 

Výsledek po kompletaci: